Registreer je domeinnaam altijd onder je eigen gegevens

Registreer je domeinnaam altijd onder je eigen gegevens

Registreer je domeinnaam altijd onder je eigen gegevens. We komen het nog al te vaak tegen dat de domeinnaam van een bedrijf op de gegevens van derden staat geregistreerd. Bijvoorbeeld bij de webdesigner of IT-specialist.

Waarom is dat belangrijk?

Als er problemen zijn of je hebt een nieuwe website laten maken en je wil je domeinnaam verhuizen, dan kan die externe persoon voor ongewenste vertraging zorgen. In het slechtste geval kan hij zelfs dwarsliggen of misbruik maken van de situatie.

Als wij, als webdesigner, een domeinnaam van een klant willen verhuizen, dan moeten wij een Transfercode aanvragen. Eigenlijk is dat een controle dat je wel de eigenaar bent van de domeinnaam.

Die transfercode wordt naar het e-mailadres van de domeinnaamhouder verstuurd.

Wanneer je de domeinnaam op een specifieke datum wil verhuizen, bijvoorbeeld in een weekend om klanten geen hinder te laten ondervinden, dan is het gemakkelijk als jij, de eigenaar, die transfercode ontvangt en meteen kan doorspelen aan de persoon die instaat voor de verhuis van je domeinnaam.

Wanneer je domeinnaam dus op naam van derden geregistreerd staat, dan geeft dat in de praktijk wel eens problemen.

We hebben het onlangs nog meegemaakt!

Een nieuwe klant wou zijn domeinnaam op een vrijdagavond verhuizen, want dan kwamen de minste e-mails binnen en was hij zeker dat niemand er hinder van zou ondervinden.

De domeinnaam stond geregistreerd onder de naam van de webdesigner. Daarom werd er vooraf afgesproken met de webdesigner op welke datum de verhuis zou plaatsvinden.

Die datum kwam, er werd nogmaals contact opgenomen met de webdesigner, deze beloofde de code meteen door te sturen, de transfercode werd aangevraagd en ... We hoorden er niets meer van.

Telefonisch was hij niet bereikbaar, op mails en berichtjes reageerde hij niet.

Drie dagen later (ongeveer twee uur totdat de transfercode niet meer geldig zou zijn) bezorgde de webdesigner de transfercode aan onze klant.

Gelukkig konden we snel schakelen en ervoor zorgen dat de domeinnaam verhuisd was zonder hinder en problemen te veroorzaken.

Maar wat eigenlijk een simpele administratieve zaak is, werd onnodig gecompliceerd gemaakt.

We hebben zo al diverse situaties meegemaakt waarin een derde partij dwars gaat liggen.

Zo was er ook nog een geval waarbij de webdesigner verklaarde dat de klant zijn domeinnaam minsten 3 maanden vooraf moest opzeggen en dat hij daarom genoodzaakt was een factuur te sturen voor die vroegtijdige opzegging te voltooien.

Dat is absolute nonsens!

Hij zou de transfercode pas doorsturen zodra die onterechte factuur betaald was.

Je kan dus echt gegijzeld worden als je domeinnaam niet op je eigen naam staat geregistreerd.

Kies er daarom altijd voor om je domeinnaam te registreren op je eigen contactgegevens. Maak daarbij ook gebruik van een e-mailadres dat niet gelinked is aan je domeinnaam (bijvoorbeeld een Gmail adres), want als er een probleem is met je domeinnaam werkt je e-mailadres mogelijk ook niet meer.

Hoe kan ik zien op wiens naam mijn domeinnaam geregistreerd staat?

Gelukkig is dat vrij gemakkelijk.

Gaat het om een .be domeinnaam?

Dan kan je dat opvragen via DNS Belgium:

  1. Voer simpelweg je domeinnaam in

  2. Klik op Check beschikbaarheid

  3. Yiteraard is je domeinnaam niet beschikbaar en dus klik je op Toon gegevens

  4. Onder het hoofdstuk Domeinnaamhouder kan je controleren op wiens gegevens je domeinnaam geregistreerd staat

Gaat het om een .nl domeinnaam?

Dan kan je dat opvragen bij SIDN:

  1. Voer simpelweg je domeinnaam in

  2. Klik op Check

  3. Uiteraard is je domeinnaam niet beschikbaar en dus klik je op 'toon mij de gegevens'

  4. Onder het kopje Administratieve contactpersoon kan je het e-mailadres controleren waarop je domeinnaam geregistreerd staat.

Een kleine kanttekening: als je met facturen kan bewijzen dat je altijd betaald hebt voor de domeinnaam, zou je bij de rechtbank altijd in het voordeel zijn. Maar wij zouden het jammer vinden dat je voor zo'n adminstratieve habbekrats naar de rechtbank moet trekken.
Vincent Borgmans