Tekst Opmaken in Google Plus

Hoewel het mogelijk is om de tekst in je bericht op te maken in Google Plus, moet dat nog altijd manueel en hebben ze nog steeds geen makkelijkere manier ontwikkeld om tekst in Bold, Italic of Strikethrough op te maken.

Manuele Tekstopmaak in Google+

Bold

Om een tekst in vet te zetten, plaats je de tekst tussen twee asterisken:

*Zo plaats je een vetgedrukte tekst in Google Plus*

Italic

Om een tekst in italic te zetten, plaats je de tekst tussen twee lage streepjes:

_Zo plaats je een italic tekst in Google Plus_

Strikethrough

Om een doorstreepte tekst te posten, plaats je de tekst tussen twee koppeltekens:

-Zo plaats je een doorstreepte tekst in Google Plus-